Kako pregledavati zaslon [Printer Details] (Pojedinosti o pisaču)

Možete provjeriti detaljne informacije o uređaju.
Prikazuje status pisača, [Printer Name] (Naziv pisača), [Product Name] (Naziv proizvoda), [IP Address] (IP adresa) i [MAC Address] (IP adresa).
[Update Printer Information] (Ažuriraj informacije o pisaču)
Ova se funkcija prikazuje kada uređaj podržava dobivanje informacija o konfiguraciji. Dobiva informacije o uređaju i prikazuje ih na zaslonu [Print Settings] (Postavke ispisa), ovisno o tome koje su funkcije instalirane i podržane na uređaju.
[Output Method] (Način obrade) > [Secure Print] (Zaštićeni ispis), [Save] (Spremi)
[Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti)
[2-sided] (Obostrano)
[Staple] (Klamanje)
Informacije se obično dobivaju i primjenjuju na zaslonu [Print Settings] (Postavke ispisa) kada se uređaj registrira. Koristite ovu funkciju u sljedećim slučajevima.
Informacije o konfiguraciji uređaja ne mogu se dobiti tijekom registracije uređaja.
Opcije uređaja promijenjene su nakon registracije.
NAPOMENA
Ako se informacije o konfiguraciji uređaja ne mogu dobiti, sve stavke prikazat će se na zaslonu [Print Settings] (Postavke ispisa).
[Port Settings] (Postavke priključka)
Možete podesiti naziv reda čekanja i vrstu priključka za pisač uređaja.
[Print Options] (Mogućnosti ispisa)
Uključuje/isključuje izravni ispis PDF datoteka prilikom ispisa PDF datoteka s uređaja koji podržava izravni ispis PDF dokumenata.
[Remove from List] (Ukloni s popisa)
S popisa na zaslonu [Select Printer] (Odabir pisača) možete izbrisati prikazani uređaj.
[Remote UI] (Korisničko sučelje za daljinski pristup)
Možete prikazati Remote UI uređaja. Kada se prikaže poruka [Check the details using the Remote UI.] (Provjera pojedinosti pomoću sučelja Remote UI (korisničko sučelje za daljinski pristup).) u odjeljku [Scanner] (Skener)/[Printer] (Pisač), dodirnite [Remote UI] (Korisničko sučelje za daljinski pristup) da biste provjerili informacije.
NAPOMENA
Za povratak u ovu aplikaciju nakon prikazivanja stavke Remote UI dodirnite ikonu ove aplikacije na početnom zaslonu mobilnog uređaja.
Ovisno o uređaju, možda nećete moći prikazati Remote UI s mobilnog uređaja. U tom slučaju provjerite status uređaja na stavci Remote UI koja se prikazuje s računala ili upravljačke ploče uređaja.
Ako se na mobilnom uređaju prikazuje Remote UI, možda nećete moći koristiti neke funkcije, primjerice rukovati datotekama. U tom slučaju upravljajte njima sa stavke Remote UI koja se prikazuje s računala ili s upravljačke ploče uređaja.
Ako su postavke proxyja postavljene pomoću postavki Wi-Fija mobilnog uređaja, ne možete prikazivati Remote UI uređaja koji registrirate putem Wi-Fi Direct veze. U tom slučaju provjerite status uređaja prikazan u sučelju Remote UI PC-ja ili na upravljačkoj ploči uređaja.
[Support Site] (Web-mjesto za podršku)
Možete pristupiti web-mjestu za podršku tvrtke Canon.