Kako pregledavati zaslon [Select Printer] (Odabir pisača)

Na zaslonu [Select Printer] (Odabir pisača) možete provjeriti informacije o uređaju i njegova stanja te odabrati uređaj koji želite koristiti s popisa registriranih uređaja.
[] (Pristupna točka)
Prikazuje status bežične LAN veze i SSID pristupne točke. Ako dodirnete [] prikazat će se zaslon s Wi-Fi postavkama mobilnog uređaja.
Popis uređaja
Prikazuje se popis registriranih uređaja. Možete provjeriti informacije o uređaju i status s ikonom. Dodirom naziva uređaja moći ćete ga odabrati kao uređaj koji će se koristiti.
Ako dodirnete ikonu pojedinosti, moći ćete provjeriti pojedinosti o informacijama uređaja na zaslonu [Printer Details] (Pojedinosti o pisaču).
[]: Uređaji s najvećom širinom papira A4/Letter.
[]: pisači u boji.
[]: crno-bijeli pisači.
[]: uređaji kompatibilni s izravnim ispisivanjem PDF dokumenata*
* uređaji koji imaju mogućnost izravnog ispisivanja PDF dokumenata, funkciju PS ispisa ili opcionalni HDD, ROM ili RAM
[]: uređaj daje informacije.
Prikažite Remote UI sa zaslona [Printer Details] (Pojedinosti o pisaču) i provjerite informacije.
Brisanje uređaja
Pritisnite i držite naziv uređaja, a zatim u prikazanom dijaloškom okviru dodirnite [Delete] (Izbriši).
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatsko pretraživanje (Wi-Fi))
Automatski pretražuje uređaje na mreži s kojima je mobilni uređaj povezan.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Ručno pretraživanje (Wi-Fi))
Traženje uređaja navođenjem IP adrese ili DNS naziva (FQDN).
[QR Code] (QR kôd)
Skenira QR kodove uređaja koji mogu prikazati QR kodove i registrira te uređaje.
[Nearby Printers] (Pisači u blizini)
Automatski prepoznaje uređaje koji imaju Bluetooth.