Stavke koje se mogu postaviti pomoću funkcije ispisa

[Output Method] (Način obrade)
Odabir načina obrade podataka za ispis.
[Print] (Ispis): Uobičajeni ispis.
[Store] (Pohrana): Spremanje podataka za ispis u ulaznom spremniku uređaja.
[Secure Print] (Zaštićeni ispis): Podacima za ispis možete dodati PIN i spremiti ga na uređaju. Ta funkcija korisna je kada želite ispisati povjerljivi dokument.
[User Name] (Korisničko ime): Prikaz korisničkog imena za podatke za ispis Dodirom korisničkog imena možete ga promijeniti.
[Domain Name] (Naziv domene): Postavljanje naziva domene korisnika. Ako vam za ispis nije potreban naziv domene, polje ostavite praznim. Ako ne znate koji vam je naziv domene, savjet zatražite od administratora uređaja.
[Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti)
Ispisom možete upravljati putem funkcije upravljanja ID-om odjela ili pomoću funkcije provjere autentičnosti korisnika.
[Off] (Isključeno): Ne provodi se upravljanje korisnicima.
[Dept. ID Mgt.] (Upravljanje ID-om odjela): Postavlja informacije o upravljanju ID-om odjela.
[User Authentication] (Korisnička autorizacija): Postavlja informacije o provjeri autentičnosti korisnika.
NAPOMENA
Ako kao izlazno odredište koristite ispisni poslužitelj (ručno registrirani pisač), [User Authentication] (Korisnička autorizacija) se ne prikazuje čak i ako odredišta ispisa podržavaju provjeru autentičnosti korisnika.
[Output Size] (Veličina ispisa)
Odabir veličine papira za ispis.
Ako opciju [Minimize Margins and Print] (Minimiziranje margina i ispis) postavite na [On] (Uključeno), područje za ispis proširit će se do rubova papira. Ovisno o sadržaju podataka za ispis, dio podataka koji su na rubu mogao bi se izgubiti prilikom ispisa. Minimalna širina margina razlikuje se ovisno o modelu uređaja.
NAPOMENA
Prilikom izvršavanja izravnog ispisa PDF dokumenta*, margine su uvijek postavljene na najmanje bez obzira na postavku [Minimize Margins and Print] (Minimiziranje margina i ispis).
* [] prikazuje se na zaslonu [Select Printer] (Odabir pisača) za uređaje koji podržavaju izravni ispis PDF dokumenata.
[Copies] (Kopije)
Odabir broja kopija za ispis.
[Print Range] (Raspon stranica)
Odabir raspona stranica za ispis.
[Source] (Izvor)
Odaberite [Auto] (Automatski) (koristi postavku uređaja) ili [Tray] (Ladica).
NAPOMENA
Moguće je odabrati izvor papira, ovisno o uređaju koji koristite.
[Select Color] (Odabir boje)
Odabir između ispisa u boji i crno-bijelog ispisa. Za normalne uvjete odaberite [Auto] (Automatski).
[2-sided] (Obostrano)
Odabir jednostranog ili obostranog ispisa.
NAPOMENA
Prilikom obostranog ispisivanja na papir formata A5/B5, ovisno o uređaju koji koristite, možda će se ispisivati samo na jednu stranu.
[Staple] (Klamanje)
Odabir klamanja stranica.
Stranica se klama na mjestima označenima crvenom bojom na minijaturi na zaslonu [Preview] (Pretpregled).
NAPOMENA
Prilikom izvršavanja izravnog ispisa PDF dokumenta*, dokument možda neće biti zaklaman na mjestima koja su naznačena na sličici.
* [] prikazuje se na zaslonu [Select Printer] (Odabir pisača) za uređaje koji podržavaju izravni ispis PDF dokumenata.
U sljedećim slučajevima papir se možda neće zaklamati na odgovarajućim mjestima.
Prilikom ispisa datoteke skenirane iz originala pejzažne orijentacije.
Prilikom ispisa skenirane datoteke uz postavku [2 on 1] (2 na 1).
Ovisno o dorađivaču koji koristite, možete postaviti i Eco (Staple-Free). Međutim, ako Eco (Staple-Free) ne podržava navedenu veličinu papira, papir izlazi bez opcije Eco (Staple-Free), a na uređaju se prikazuje poruka o pogrešci.
[2 on 1] (2 na 1)
Odabir ispisa dvije stranice na jednom listu papira.
[PDF Preview Method] (Metoda pretpregleda PDF-a)
Ako želite koristiti Data Conversion Service da biste pregledavali PDF, postavite [Data Conversion Service] (Usluga konverzije podataka) na [On] (Uključeno).
NAPOMENA
Dostupne postavke razlikuju se ovisno o modelu uređaja.
Ako postavite funkcije koje uređaj koji koristite ne podržava, postavke se neće primijeniti.
Kada uređaj podržava dobivanje informacija o konfiguraciji, ako upotrijebite funkciju [Select Printer] (Odabir pisača) > [Printer Details] (Pojedinosti o pisaču) > [Update Printer Information] (Ažuriraj informacije o pisaču), stavke koje odgovaraju funkcijama uređaja mogu se prikazati na zaslonu [Print Settings] (Postavke ispisa).