Registriranje postavki u izbornik Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE Series uz upotrebu funkcije [Scan and Send] (Skeniranje i slanje))

Ako registrirate često korištenje postavke skeniranja na izborniku Quick Menu, više nećete morati podešavati iste postavke za slanje na odredište i postavke skeniranja.

Postupci

Registriranje postavki na izbornik Quick Menu

1.Pritisnite [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) na upravljačkoj ploči uređaja.
2.Konfigurirajte postavke skeniranja.
3.Pritisnite [].
4.Pritisnite [Register to Quick Menu] (Registriraj u brzi izbornik).
5.Pritisnite [Next] (Dalje).
6.Odredite postavke pozivanja gumba za registraciju → pritisnite [Next] (Dalje).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Prikaz zaslona za potvrdu prilikom pozivanja):
Prilikom pozivanja postavki prikazat će se zaslon za potvrdu postavki.
Ako postavite [Off] (Isključeno), prilikom pozivanja postavki zaslon za potvrdu postavki neće se prikazati.
[Start Operation for Recall] (Pokreni radnju za pozivanje):
Zadatak se izvršava u isto vrijeme kada pritisnete tipku, bez pritiska na [] (Start).
7.Kao lokaciju registriranja odaberite [Personal] (Osobno) ili [Shared] (Zajednički se koristi) → odaberite tipku za registriranje → pritisnite [Next] (Dalje).
8.Pritisnite [Name] (Naziv)/[Comment] (Komentar) → upišite naziv/komentar → pritisnite [OK] (U redu).
9.Pritisnite [OK] (U redu) → [Close] (Zatvori).
Postavke skeniranja registrirane su u izborniku Quick Menu na uređaju.

Pozivanje registriranih postavki s izbornika Quick Menu

1.Pritisnite [] (Quick Menu).
2.Odaberite [Personal] (Osobno) ili [Shared] (Zajednički se koristi) → pritisnite tipku koju želite koristiti.
3.Pritisnite [Yes] (Da).
NAPOMENA
Ovisno o mrežnim postavkama uređaja, bežičnog usmjerivača i mobilnog uređaja, IP adresa mobilnog uređaja možda neće biti fiksna. U tom slučaju na zaslonu [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) na uređaju pritisnite [Details] (Detalji) i promijenite IP adresu koju ste unijeli za [Host Name] (Naziv poslužitelja).

Rezultat

Registrirane postavke skeniranja pozivaju se iz izbornika Quick Menu na uređaju.