Uređaj koji podržava Bluetooth ne može se registrirati (upariti)

Kada uspostavljate vezu s uređajem koristeći Bluetooth, morate unijeti PIN da biste registrirali (uparili) uređaj s mobilnim uređajem. Ako se ne prikaže dijaloški okvir za unos PIN-a, unesite PIN prikazan na pisaču iz zahtjeva za uparivanjem u području s obavijestima na mobilnom uređaju.
Područje s obavijestima prikazat će se kada prstom pomaknete s vrha zaslona mobilnog uređaja na način prikazan u dijagramu.