Ispis nije moguć

Provjerite sljedeće.
Status uređaja
Je li uređaj uključen?
Je li LPD (LPR) postavka ispisa na uređaju postavljena na [On] (Uključeno)?
Je li uređaj na mreži?
NAPOMENA
Način potvrđivanja razlikuje se za svaki model uređaja. Pojedinosti potražite u priručnicima isporučenima s uređajem.
Postavke ove aplikacije
Ako koristite poslužitelj za ispis, podudaraju li se naziv za dijeljenje uređaja i naziv reda čekanja u ovoj aplikaciji?
Ovisno o poslužitelju za ispis koji koristite, ako se naziv za dijeljenje uređaja registriranog na poslužitelju za ispis i naziv postavljen u opciji [Queue Name] (Naziv reda čekanja) u aplikaciji Canon PRINT Business ne podudaraju, možda nećete moći ispisivati.
NAPOMENA
Ako koristite poslužitelj za ispis i registrirate uređaj kompatibilan s upravljačkim programom pisača UFRII LT, možda nećete moći ispisivati.
Znakovi koje možete koristiti za korisničko ime mogu biti ograničeni, ovisno o uređaju koji koristite. Ako je ograničen niz znakova postavljen pod [App Settings] (Postavke aplikacije) > [User Information] (Korisničke informacije) u aplikaciji ili pod [Output Method] (Način obrade) > [User Name] (Korisničko ime) za postavke ispisivanja, možda nećete moći ispisivati podatke iz ove aplikacije.
Korisnička autorizacija
Funkcionira li opcija [Update Printer Information] (Ažuriraj informacije o pisaču) kako bi trebala?
Ažuriranje informacija načina provjere autentičnosti uz neke postavke uređaja može biti ograničeno. Dodirnite [Update Printer Information] (Ažuriraj informacije o pisaču), nabavite najnovije informacije o konfiguraciji za uređaj pa otvorite prikaz podržanih načina provjere autentičnosti.
Je li ispis s uređaja ograničen na ispis s provjerom autentičnosti korisnika?
Ako je ispis s uređaja ograničen na ispis uz provjeru autentičnosti korisnika, postavite [User Name] (Korisničko ime) i [Password] (Lozinka) u [Print Settings] (Postavke ispisa) > [Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti) > [User Authentication] (Korisnička autorizacija).
Jesu li postavke ispisa uz provjeru autentičnosti korisnika u ovoj aplikaciji točne?
Ispis uz provjeru autentičnosti korisnika može se provesti samo ako su stavke [User Name] (Korisničko ime) i [Password] (Lozinka) točno uneseni.
Pokušavate li provesti provjeru autentičnosti korisnika kao domenski korisnik?
Ispis uz provjeru autentičnosti korisnika ne podržava domenske korisnike. Postavite [User Name] (Korisničko ime) i [Password] (Lozinka) registrirane na uređaju.