Funkcija [Release and Print] (Otpuštanje i ispis) ne može se koristiti

Ako je prikazana poruka „HTTP 404 Not Found“
Provjerite sljedeće.
Je li pokretanje uređaja završeno?
Ako pokretanje nije završeno, ponovo dodirnite [Release and Print] (Otpuštanje i ispis) nakon što završi pokretanje uređaja.
Ako se prikaže poruka pogreške
Provjerite sljedeće.
Sadrži li DNS naziv uređaja „_“?
Ako je uređaj koji koristite registriran u ovoj aplikaciji ne kao IP adresa nego kao DNS naziv, komunikacija s uređajem možda neće uspjeti ako DNS naziv sadrži „_“.
Provjerite DNS naziv na popisu uređaja na zaslonu [Select Printer] (Odabir pisača). Ako DNS naziv prikazan pod nazivom uređaja sadrži znak „_“, npr. „device_01.aaa.bbb.com“, ponovo registrirajte uređaj koji koristite tako da ga ručno potražite koristeći njegovu IP adresu.
Je li postavka Remote UI postavljena na [Administrator Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti administratora)?
Ako je [Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti) udaljenog korisničkog sučelja Remote UI koje koristite postavljen na [Administrator Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti administratora), na uređaj se ne možete prijaviti s mobilnog uređaja. Za pojedinosti se obratite administratoru uređaja.
Lozinka za administratorske povlastice
Ako je lozinka za prijavu s administratorskim povlasticama na uređaj koju koristite zadana lozinka, ne možete se prijaviti na uređaj. Ako se to dogodi, promijenite lozinku.
Koristite li uređaj koji je registriran uz Wi-Fi Direct tako što su navedene postavke proxyja pomoću postavki Wi-Fija mobilnog uređaja?
Ako su postavke proxyja postavljene pomoću postavki Wi-Fija mobilnog uređaja te ste povezani s uređajem putem servisa Wi-Fi Direct, zaslon za puštanje i ispis ne može se prikazati. Izvedite radnje na upravljačkoj ploči uređaja ili povežite uređaj na neki drugi način koji ne uključuje Wi-Fi Direct.
U slučaju da se podaci ispisivanja ne prikazuju
Provjerite sljedeće.
Jesu li postavke [User Information] (Korisničke informacije) točne?
Na zaslonu [User Information] (Korisničke informacije) postavite naziv korisnika i naziv domene koje ste koristili prilikom zadržavanja podataka ispisivanja.
Kada se prijavljujete kao domenski korisnik, provjerite jesu li opcije [User Information] (Korisničke informacije) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Koristi naziv domene prilikom prijavljivanja na pisač) uključene.
Jesu li postavke uređaja ispravne?
Ako postavke uređaja ne dopuštaju prikazivanje podataka ispisivanja, onda se oni neće prikazivati.
Je li vrijeme zadržavanja isteklo?
Ako je vrijeme zadržavanja podataka ispisivanja isteklo, podaci ispisivanja izbrisat će se.
Je li drugi korisnik izbrisao podatke ispisivanja?
Ako su podaci ispisivanja kategorizirani kao [Shared] (Zajednički se koristi) ili [Group] (Grupa), moguće je da je drugi korisnik ispisao ili izbrisao podatke ispisivanja.