Ograničenja usluge Data Conversion Service

Okruženje za internetsku vezu
Ako koristite uslugu koja zahtijeva internetsku vezu (npr. Data Conversion Service ili pohrana u oblaku), provjerite je li Wi-Fi mreža u koju je povezan mobilni uređaj povezana s internetom.
Uređaj bi se mogao povezati s internetom s mobilne telefonske mreže kao što je LTE ili 3G u okruženjima u kojima se ne može povezati s internetom s Wi-Fi mreže, a u tim slučajevima korisnik mora snositi troškove povezivanja.
Ograničenja
Postoje i slučajevi u kojima zadatak ispisa neće u potpunosti odgovarati izgledu originala čak i ako ste koristili uslugu konverzije podataka Data Conversion Service.
Na uslugu konverzije podataka Data Conversion Service ne možete učitati datoteke veće od 20 MB.
Konverzija datoteka koje su zaštićene lozinkom, datoteka s neautoriziranim ili oštećenim podacima i praznih datoteka ne može se izvršiti.
Datoteke koje nakon konverzije imaju više od 99 stranica ne mogu se preuzeti.
Ako ispisujete datoteku otvorenu u drugoj aplikaciji koristeći Data Conversion Service u ovoj aplikaciji, konvertirane podatke ne možete spremiti na mobilni uređaj.