Skenirane datoteke razdvojene su i spremljene

U sljedećim slučajevima skenirani podaci dijele se u više datoteka.
Prilikom skeniranja više izvornika u JPEG datoteke.
Ako se koristi funkcija [Divide into Pages] (Podijeli u stranice) prilikom skeniranja uređajem imageRUNNER ADVANCE s funkcijom [Scan and Send] (Skeniranje i slanje).
Podatke podijeljene u više datoteka obrađujte na sljedeći način.
Ispis/[Open in] (Otvori u aplikaciji)
Na početnom zaslonu ove aplikacije možete obrađivati samo jednu po jednu datoteku iz mape [Documents] (Dokumenti).
Moguće je ispisivati ili u drugoj aplikaciji otvarati samo jednu po jednu datoteku. Podatke podijeljene u više datoteka iz dokumenta nemoguće je ispisati putem zaslona za pregled ili ih otvoriti u drugoj aplikaciji.
NAPOMENA
Kada radite iz mape [Documents] (Dokumenti) na početnom zaslonu, odjednom možete ispisati do 20 slikovnih datoteka (osim u slučaju datoteka u TIFF formatu).
Pregled datoteke
Dodirnite [] ili [] na dnu zaslona za pregled dokumenta kako biste mijenjali i provjeravali preglede datoteka.