Rad uz uključene funkcije [Battery saver] (Ušteda baterije) ili [Battery optimization] (Optimizacija baterije) itd.

U sljedećim se slučajevima obrada prekida ili se obrada podataka u pozadini ograničava.
Funkcije uštede energije kao što su [Battery saver] (Ušteda baterije) ili [Battery optimization] (Optimizacija baterije) postavljene su na [On] (Uključeno)
Funkcija [Background restriction] (Ograničenje pozadine) postavljena je na [On] (Uključeno) i ta se aplikacija koristi u pozadini.
Budući da ta aplikacija možda neće pravilno raditi, svaku od postavki postavite na [Off] (Isključeno) ili [Don’t optimize] (Nemoj optimizirati).