Ograničenja kada koristite Android 7.0 ili novije

Kada aplikaciju koristite s mobilnim uređajem s instaliranim sustavom Android 7.0 ili novijim, imajte na umu sljedeće.
Ova aplikacija nije kompatibilna s načinom rada s više prozora. Koristite je u načinu rada punog prozora. Ako ovu aplikaciju prikazujete paralelno s drugim aplikacijama, možda je nećete moći koristiti.
Ako aplikaciju pozovete iz izbornika za dijeljenje druge aplikacije dok je ova aplikacija pokrenuta, a u svrhu pregleda podataka u njoj, podaci se možda neće ispravno prikazati, ovisno o aplikaciji iz koje ste pozvali ovu aplikaciju. U takvim slučajevima, podaci se mogu ispravno pregledati pozivanjem ove aplikacije iz druge aplikacije dok je ova aplikacija zatvorena.
Ova aplikacija ne podržava funkciju [Screen pinning] (Prikvačivanje na zaslon). Ako [Screen pinning] (Prikvačivanje na zaslon) postavite na [On] (Uključeno) i zaključate zaslon aplikacije, možda je nećete moći koristiti. Ako se to dogodi, zatvorite aplikaciju iz popisa zadataka i ponovo je pokrenite.
Ako u mrežnim postavkama mobilnog uređaja uključite mogućnosti [Cellular data] (Mobilni podaci) i [Wi-Fi], možda nećete moći tražiti uređaj, skenirati ili koristiti usluge koje zahtijevaju internetsku vezu kao što je Data Conversion Service, pohrana u oblaku itd. u ovoj aplikaciji. Ako ne možete izvršiti traženje uređaja ili skeniranje, isključite mogućnost [Cellular data] (Mobilni podaci), a ako ne možete koristiti usluge koje zahtijevaju internetsku vezu, isključite [Wi-Fi].
Ako navedete korisničko ime u odjeljku [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Proxy Settings] (Postavke proxyja) sustava Android 8.0 ili novijeg, nećete moći koristiti funkcije [Release and Print] (Otpuštanje i ispis) i [Provide Address] (Slanje adrese). U tom slučaju nemojte koristiti postavke proxyja.