Afişarea unui câmp pentru confirmarea numărului de fax introdus

Puteţi afişa un câmp pentru confirmarea numărului de fax introdus atunci când introduceţi manual o destinaţie cu funcţia [Fax].

Proceduri

1.Atingeţi [] în colţul din dreapta sus al Canon PRINT Business ecranului de pornire → [App Settings] (Setări aplicaţie).
2.Selectaţi [Confirm Entered Fax Number] (Confirmare număr de fax introdus) On.

Rezultat

[Confirm] (Confirmare) se afişează pe ecranul [Specify Destinations] (Specificare destinaţii) al funcţiei [Fax].