Setarea unei destinaţii pentru stocarea fişierelor

Puteţi seta destinaţia pentru stocare a fişierelor scanate sau înregistrate ori a fişierelor descărcate din cloud.

Proceduri

1.Atingeţi [] din colţul din dreapta sus al ecranului de pornire al Canon PRINT Business → atingeţi [App Settings] (Setări aplicaţie).
2.Atingeți [Save Folder Name] (Nume director salvare).
3.Selectaţi locaţia de salvare din ecranul afişat.

Rezultat

Destinaţia de stocare setată este afişată în ecranul [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Save Folder Name] (Nume director salvare).