Setarea unui proxy

Dacă un proxy este necesar pentru comunicarea cu dispozitivul pe care îl folosiţi sau pentru utilizarea Data Conversion Service, proxy-ul poate fi setat în prealabil.
NOTĂ
Nu puteţi utiliza un proxy pentru comunicarea cu un serviciu de stocare în cloud.

Proceduri

1.Atingeţi [] din colţul din dreapta sus al ecranului de pornire al Canon PRINT Business → atingeţi [App Settings] (Setări aplicaţie).
2.Atingeți [Proxy Settings] (Setări proxy) → atingeți [Use Proxy] (Utilizare proxy).
3.Introduceţi elementele necesare.
Pentru informaţii despre setări, consultaţi-vă cu administratorul de reţea.
4.Atingeți [OK].

Rezultat

Proxy-ul este afișat drept [Use] (Se utilizează) în ecranul [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Proxy Settings] (Setări proxy).
NOTĂ
Când această aplicație este închisă [Proxy Settings] (Setări proxy) revine la [Do not use] (Nu se utilizează). Dacă este necesar, configuraţi din nou când sistemul este repornit.