Utilizarea imprimantei Wi-Fi Direct

Trebuie să activaţi informaţiile despre poziţie din terminalul mobil pentru a putea utiliza imprimantele Wi-Fi Direct.

Proceduri

1.Atingeţi [] din colţul din dreapta sus al ecranului de pornire al Canon PRINT Business → atingeţi [App Settings] (Setări aplicaţie).
2.Atingeți [Use Wi-Fi Direct Printer] (Utilizare imprimantă Wi-Fi Direct).
3.Atingeţi [OK] din ecranul afişat.

Rezultat

Ecranul [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Utilizare imprimantă Wi-Fi Direct) este activat.