Capturarea imaginilor cu ajutorul camerei

Utilizaţi camera pentru a face fotografii şi importaţi-le în această aplicaţie în format PDF. Puteţi decupa imaginile şi corecta distorsiunile acestora înainte de conversia în format PDF.

Proceduri

1.În ecranul de pornire Canon PRINT Business, atingeți [Capture] (Capturare).
Atunci când este afişată caseta de dialog pentru selectarea unei aplicaţii
Selectaţi aplicaţia cu cameră care va fi utilizată.
2.Fotografiaţi documentul pe care doriţi să-l citiţi.
3.Selectaţi porţiunea necesară a imaginii în ecranul [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Corectare distorsiune (Trapez)).
Reglarea limitei
[]/[]:
Atingeţi [] pentru a selecta întreaga zonă. Atingeți [] pentru a seta automat zona.
[]/[]:
Dacă deplasați []/[], veţi putea regla manual zona.
Selectarea unui raport pe verticală/orizontală
[Auto] (Automat)/[A4]/[LTR]:
Porţiunea selectată a imaginii este corectată pentru a corespunde raportului înălţime/lăţime selectat.
4.Atingeți [Next] (Următorul).
5.Corectaţi imaginea în ecranul [Image Processing Mode] (Mod de procesare a imaginii).
[]:
Roteşte imaginea spre stânga.
[Paper] (Hârtie):
Un mod potrivit pentru captarea hârtiei originalului.
[Whiteboard 1] (Tablă albă 1):
Un mod potrivit pentru captarea imaginilor pe tabla albă. Vă permite să eliminaţi umbrele, neregularităţile şi reflexiile.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tablă albă 2 (Groasă)):
Un mod potrivit pentru captarea imaginilor pe tabla albă. Vă permite să eliminaţi umbrele, neregularităţile şi reflexiile, dar şi să corectaţi literele şi liniile neclare.
[Off] (Oprit):
Corecţia nu este efectuată.
6.Atingeți [Store] (Stocare).
Selectaţi rata de compresie.
Este afişată o previzualizare a documentului PDF salvat.
NOTĂ
În cazul opţiunii [Whiteboard 1] (Tablă albă 1), este posibil ca literele şi liniile neclare să fie întrerupte.
Opţiunea [Whiteboard 2 (Thick)] (Tablă albă 2 (Groasă)) nu poate corecta toate literele şi liniile neclare.

Subiecte asociate