Limite de responsabilitate

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
CANON INC. NU FACE NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL CU PRIVIRE LA ACEST MATERIAL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU EXCEPŢIA CELEI FURNIZATE ÎN ACEST DOCUMENT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE LEGATE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP AL UTILIZĂRII SAU DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. CANON INC. NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE DIRECTE, SECUNDARE SAU SUBSECVENTE DE NICIUN TIP SAU DE PIERDERILE SAU CHELTUIELILE CE REZULTĂ DIN UTILIZAREA ACESTUI MATERIAL.