Mărci comerciale

Android, Chrome, Google Play şi Gmail sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Google Inc.
macOS şi Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
Marca verbală şi siglele Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Canon se face sub licenţă.
Toate mărcile şi numele produselor care apar în acest document sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
All other trademarks are the property of their respective owners.