Afişarea panoului de comandă al dispozitivului

Puteţi afişa un panou de comandă echivalent cu panoul de comandă al dispozitivului de pe un terminal mobil. Acest lucru vă permite să utilizaţi dispozitivul pentru a configura imprimarea, pentru a rula sarcini, precum şi în alte scopuri, fără a atinge panoul de comandă.
NOTĂ
Alţi utilizatori nu pot utiliza acelaşi dispozitiv cât timp este activă această funcţie.
Cât timp această funcţie este utilizată, ecranul terminalului mobil este, de asemenea, afişat pe panoul de comandă al dispozitivului. Aveţi grijă atunci când utilizaţi această funcţie, deoarece ecranul ar putea fi văzut de către alţi utilizatori.

Condiţii preliminare esenţiale

Setarea pentru utilizarea de la distanţă este activată pe dispozitivul de utilizat.
Urmaţi procedura de mai jos pentru a activa opţiunea din panoul de comandă sau din Remote UI a dispozitivului.
Din panoul de comandă al dispozitivului
Afişaţi [Management Settings] (Setări gestionare) > [License/Other] (Licenţă/Altele) din cadrul (Settings/Registration) → setaţi [Remote Operation Settings] (Setări operaţii la distanţă) ca [On] (Pornit).
Din Remote UI
Afişaţi [Management Settings] (Setări gestionare) > [License/Other] (Licenţă/Altele) > [Remote Operation Settings] (Setări operaţii la distanţă) din cadrul [Settings/Registration] (Setări/Înregistrare) → activaţi opţiunea [Use Remote Operation] (Utilizare operaţie la distanţă) → faceţi clic pe [OK].
De asemenea, puteţi să vă conectaţi la Remote UI din ecranul [Printer Details] (Detalii imprimantă) al Canon PRINT Business.

Proceduri

1.Atingeți [] în colțul din stânga sus al ecranului de pornire Canon PRINT Business.
Este afișat ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
2.Selectaţi dispozitivul pentru care doriţi să afişaţi panoul de comandă.
3.Atingeți [Other Functions] (Alte funcţii) în ecranul de pornire al aplicației Canon PRINT Business.
4.Atingeți [Remote Operation] (Operaţie la distanţă).
Dacă este afişat ecranul pentru introducerea parolei, introduceţi parola setată în dispozitiv şi atingeţi [Log In] (Conectare).
IMPORTANT
Nu lăsaţi nesupravegheat terminalul mobil atunci când este afişat ecranul pentru introducerea parolei. Dacă reţeaua Wi-Fi este oprită cât timp este afişat ecranul pentru introducerea parolei, s-ar putea ca această funcţie să nu mai poată fi folosită corect data viitoare când va fi activată.
Dacă este afişat un mesaj, cât timp este activată opţiunea de utilizare de la distanţă, care indică faptul că nu vă puteţi conecta la dispozitiv, reporniţi această funcţie după ce închideţi alimentarea cu energie a dispozitivului şi îl reporniţi. Consultaţi măsurile de precauţie din manualul dispozitivului atunci când opriţi alimentarea cu energie a acestuia.

Rezultat

Se va afişa un panou de comandă echivalent cu panoul de comandă al dispozitivului pe terminalul mobil.
Atingeţi [Exit] (Ieşire) pentru a părăsi interfaţa.
IMPORTANT
Alţi utilizatori nu pot folosi acelaşi dispozitiv până nu atingeţi [Exit] (Ieşire).