Iniţierea conectării directe cu Bluetooth

Modul de conectare directă a dispozitivului este activat de la un terminal mobil prin Bluetooth şi se conectează direct cu dispozitivul. Vă puteţi conecta direct cu operaţiile terminalului mobil, fără a opera direct dispozitivul.

Condiţii preliminare esenţiale

Dispozitivul pe care îl utilizaţi acceptă conectarea directă.
O opţiune compatibilă Bluetooth-este instalată pe dispozitivul de folosit.
Bluetooth este activat în setările dispozitivului pe care îl utilizaţi.
Bluetooth este activat în setările terminalului mobil.
[App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator) este setat.
Oricum, [Log in as Guest user] (Conectare ca utilizator invitat) trebuie dezactivat.
Informaţiile de localizare sunt activate în setările terminalului mobil.

Proceduri

1.Atingeți [Other Functions] (Alte funcţii) în ecranul de pornire al aplicației Canon PRINT Business.
2.Atingeți [Direct Connection] (Conexiune directă).
3.Atingeți [Connect] (Conectare).
4.În ecranul [Nearby Printers] (Imprimante din apropiere), atingeţi dispozitivul pe care îl utilizaţi.
Dacă dispozitivul nu este detectat
Apropiaţi-vă de o locaţie în care dispozitivul este vizibil şi atingeţi [Search] (Căutare). Distanţa estimată în care un dispozitiv este detectabil prin Bluetooth este 2 m/80 inches.
Dacă se afişează ecranul [Usage] (Utilizare)
Introduceţi codul PIN conform ecranului şi înregistraţi (sincronizaţi) dispozitivul în terminalul mobil ca dispozitiv conectat prin Bluetooth.
Dacă se afişează ecranul [Adjust Sensitivity] (Ajustare sensibilitate)/[Adjust Sensitivity for Login] (Ajustare sensibilitate pentru conectare)
Este necesară reglarea sensibilităţii Bluetooth pentru terminalul mobil pe care îl utilizaţi. Reglaţi sensibilitatea conform instrucţiunilor de pe ecran.
5.Când se afişează mesajul care vă informează despre stabilirea conexiunii directe, atingeţi [OK].

Rezultat

Terminalul mobil este conectat cu dispozitivul selectat. [Direct Connection] (Conexiune directă) se afişează sub pictograma dispozitivului, în partea de sus a ecranului de pornire.
Pentru a deconecta conexiunea directă, atingeţi [End] (Sfârşit) în ecranul [Direct Connection] (Conexiune directă).

Subiecte asociate