Cum puteţi vizualiza ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă)

În ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă), puteţi consulta informaţiile şi stările dispozitivului şi puteţi selecta dispozitivul pe care doriţi să îl utilizaţi din lista de dispozitive înregistrate.
[] (Punct de acces)
Afişează starea conexiunii LAN wireless şi SSID-ul punctului de acces. Atingând [], se afişează ecranul de setări Wi-Fi al terminalului mobil.
Listă de dispozitive
Dispozitivele înregistrate sunt afişate sub formă de listă. Puteţi utiliza pictograma pentru a verifica starea şi informaţiile dispozitivului. Atingând numele dispozitivului, îl veţi putea selecta pentru utilizare.
Dacă atingeţi pictograma de detalii, puteţi verifica informaţiile detaliate ale dispozitivului în ecranul [Printer Details] (Detalii imprimantă).
[]: Dispozitive la care lăţimea maximă a hârtiei este A4/Letter.
[]: Imprimante color.
[]: Imprimante alb-negru.
[]: Dispozitive compatibile cu imprimarea directă a fişierelor PDF.*
* Dispozitive compatibile cu funcţia de imprimare directă a fişierelor PDF sau de imprimare PS sau cu un HDD, un ROM sau un RAM opţionale ataşate
[]: Există informaţii de la dispozitiv.
Afişaţi Remote UI din ecranul [Printer Details] (Detalii imprimantă) şi consultaţi informaţiile.
Ştergerea unui dispozitiv
Apăsaţi lung pe numele dispozitivului, apoi atingeţi [Delete] (Ştergere) în caseta de dialog afişată.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Căutare automată (Wi-Fi))
Caută automat dispozitivele din reţeaua la care este conectat terminalul mobil.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Căutare manuală (Wi-Fi))
Caută dispozitive specificând adresa IP sau numele DNS (FQDN).
[QR Code] (Cod QR)
Scanaţi codurile QR ale dispozitivelor care pot afişa codurile QR şi înregistraţi respectivele dispozitive.
[Nearby Printers] (Imprimante din apropiere)
Detectează automat dispozitive cu Bluetooth.