Opţiuni care pot fi setate cu funcţia de imprimare

[Output Method] (Metodă de generare)
Selectaţi o metodă de ieşire a datelor de imprimare.
[Print] (Imprimare): Efectuează imprimarea obişnuită.
[Store] (Stocare): Stochează datele de imprimare într-o căsuţă poştală, în dispozitiv.
[Secure Print] (Imprimare securizată): Puteţi să ataşaţi un PIN datelor de imprimare şi să-l salvaţi pe dispozitiv. Această funcţie este utilă când doriţi să imprimaţi un document confidenţial.
[User Name] (Nume utilizator): Afişează numele de utilizator pentru datele de imprimare. Puteţi schimba numele utilizatorului apăsând pe acest element.
[Domain Name] (Nume domeniu): Setează numele de domeniu al utilizatorului. Dacă nu aveţi nevoie de un nume de domeniu atunci când imprimaţi, lăsaţi necompletat. Dacă nu ştiţi numele domeniului, consultaţi administratorul dispozitivului.
[Authentication Mode] (Mod de autentificare)
Puteţi gestiona imprimarea cu ajutorul funcţiei de gestionare a ID-urilor de departamente sau cu funcţia de autentificare a utilizatorului.
[Off] (Oprit): Gestionarea utilizatorului nu este efectuată.
[Dept. ID Mgt.] (Gestionare ID dept.): Setează informaţiile de gestionare a ID-urilor de departamente.
[User Authentication] (Autentificare utilizator): Setează informaţiile de autentificare a utilizatorului.
NOTĂ
Dacă utilizaţi un server de imprimare (imprimantă înregistrată manual) ca destinaţie de ieşire, [User Authentication] (Autentificare utilizator) nu se afişează, chiar dacă imprimanta cu destinaţii de imprimare acceptă funcţia de autentificare a utilizatorului.
[Output Size] (Format ieşire)
Selectaţi formatul hârtiei de imprimat.
Dacă setați [Minimize Margins and Print] (Minimizare margini şi imprimare) la [On] (Pornit), se extinde regiunea de imprimare până la marginile hârtiei. În funcţie de conţinutul datelor de imprimare, o parte din datele din margini se pot pierde la imprimare. Lăţimea minimă a marginilor diferă în funcţie de modelul dispozitivului.
NOTĂ
La efectuarea imprimării directe a fişierelor PDF*, marginile sunt setate întotdeauna la minimum, indiferent de setarea [Minimize Margins and Print] (Minimizare margini şi imprimare).
* [] se afişează în ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă) pentru dispozitivele compatibile cu imprimarea directă a fişierelor PDF.
[Copies] (Exemplare)
Setaţi numărul de exemplare de imprimat.
[Print Range] (Interval imprimare)
Setaţi intervalul de pagini de imprimat.
[Source] (Sursă)
Selectaţi [Auto] (Automat) (utilizează setările dispozitivului) sau [Tray] (Tavă).
NOTĂ
Sursa de hârtie trebuie să poată fi selectată, în funcţie de dispozitivul pe care îl utilizaţi.
[Select Color] (Selectare culoare)
Comută între imprimarea color şi imprimarea în tonuri de gri (alb-negru). Selectați [Auto] (Automat) pentru situaţii obişnuite.
[2-sided] (2 feţe)
Comută între imprimarea pe 1 faţă şi imprimarea pe 2 feţe.
NOTĂ
Când se imprimă faţă-verso pe o hârtie de dimensiune A5/B5, în funcţie de dispozitivul pe care îl utilizaţi, este posibil să se imprime o singură faţă.
[Staple] (Capsare)
Comută la opțiunea de capsare a paginilor.
Pagina este capsată în poziţiile marcate cu roşu în imaginea în miniatură din ecranul [Preview] (Previzualizare).
NOTĂ
La efectuarea imprimării directe a fişierelor PDF*, documentul poate fi capsat în alte poziţii decât cele indicate în imaginea în miniatură.
* [] se afişează în ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă) pentru dispozitivele compatibile cu imprimarea directă a fişierelor PDF.
În următoarele cazuri, este posibil ca hârtia să nu fie capsată în poziţiile corecte.
Atunci când imprimaţi un fişier scanat după un document original cu orientare peisaj.
Atunci când imprimaţi un fişier scanat cu setarea [2 on 1] (2 pe 1).
În funcție de unitatea de finisare pe care o utilizați, puteți seta, de asemenea, Eco (Staple-Free). Totuși, dacă formatul specificat al hârtiei nu este acceptat de Eco (Staple-Free), hârtia va fi scoasă fără Eco (Staple-Free) și va fi afișat un mesaj de eroare pe dispozitiv.
[2 on 1] (2 pe 1)
Comută pentru imprimarea a două pagini pe o singură foaie de hârtie.
[PDF Preview Method] (Metodă de previzualizare PDF)
Dacă doriţi să utilizaţi Data Conversion Service pentru a previzualiza un PDF, setați [Data Conversion Service] (Serviciu conversie de date) la [On] (Pornit).
NOTĂ
Setările disponibile diferă în funcţie de modelul dispozitivului.
Dacă setaţi funcţii care nu sunt acceptate de dispozitivul pe care-l utilizaţi, setările nu se vor aplica.
Când dispozitivul acceptă preluarea informaţiilor de configurare, dacă utilizaţi funcţia [Select Printer] (Selectare imprimantă) > [Printer Details] (Detalii imprimantă) > [Update Printer Information] (Actualizare informaţii imprimantă), puteţi afişa elementele corespunzătoare funcţiilor dispozitivului în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare).