Scanarea (seria imageRUNNER ADVANCE)

Puteţi primi date scanate pe dispozitivul multifuncţional de pe terminalul mobil.
Cu seria imageRUNNER ADVANCE, puteţi configura setările de scanare şi puteţi executa scanarea de pe un terminal mobil prin intermediul funcţiei [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile) a dispozitivului multifuncţional.
Dacă nu puteţi utiliza funcţia [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile), puteţi configura setările de scanare şi puteţi executa scanarea prin instalarea aplicaţiei Canon Mobile Scanning MEAP Application gratuite pe imageRUNNER ADVANCE.
Porniţi funcţia de scanare pentru dispozitive mobile sau aplicaţia Canon Mobile Scanning MEAP Application de pe afişajul cu panou tactil al dispozitivului multifuncţional, apoi efectuaţi operaţia de pe terminalul mobil.

Condiţii preliminare esenţiale

Când utilizaţi funcția [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile)

Funcția [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile) este activată.
Dacă ACCESS MANAGEMENT SYSTEM este activat, privilegiile de utilizator pentru funcţia [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile) sunt aplicate utilizatorului conectat.
NOTĂ
Dacă nu puteţi utiliza Scan for Mobile sau Canon Mobile Scanning MEAP Application, configuraţi setările de scanare utilizând funcţia [Scan and Send] (Scanare şi transmitere) a dispozitivului multifuncţional.

Proceduri

Pregătirea dispozitivului multifuncţional

1.Puneţi documentul original pe suprafaţa de scanare sau în alimentatorul dispozitivului multifuncţional.
2.Apăsați [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile) sau [Canon Mobile Scanning] de pe afişajul cu panou tactil.
Dacă pictograma de mai sus nu este afişată, apăsaţi [Show All] (Afişare totală) în Main Menu pentru a schimba afişajul.
3.Dacă este necesară conectarea la dispozitiv, introduceţi numele de utilizator şi parola şi conectaţi-vă.
4.În ecranul [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Aplicaţia Canon Mobile Scanning MEAP), confirmați [Device Name] (Nume dispozitiv) și [IP Address] (Adresă IP).

Efectuarea operaţiilor cu ajutorul terminalului mobil

1.Atingeți [] în colţul din stânga sus al ecranului de pornire al aplicaţiei Canon PRINT Business şi înregistraţi/selectaţi dispozitivul de utilizat.
Verificați numele dispozitivului/adresa IP afișate în ecranul [Scan for Mobile] (Scanare pentru dispozitive mobile)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Aplicaţia Canon Mobile Scanning MEAP) dispozitivului multifuncțional.
2.În ecranul de pornire, atingeți [Scan] (Scanare).
3.În ecranul [Scan] (Scanare), configuraţi setările de scanare.
4.Atingeți [Scan] (Scanare).
Atunci când scanaţi de pe suprafaţa de scanare
Ecranul de confirmare este afişat pe panoul de control al dispozitivului multifuncţional.
Când doriţi să continuaţi scanarea:
Setaţi documentul original → apăsaţi [] (Start).
Când doriţi să finalizaţi scanarea:
Apăsați [Start Sending] (Începere transmitere).
NOTĂ
La scanarea ambelor părţi ale unui document original cu ajutorul unui alimentator, pentru a se alinia orientarea paginilor pare şi a paginilor impare, setaţi [2-Sided Original] (Original faţă-verso) astfel încât să corespundă direcţiei de legare a documentului original.
Cu toate acestea, pentru dispozitivele care au opţiunea [] afişată în ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă), setaţi [2-Sided Original] (Original faţă-verso) după cum urmează atunci când scanaţi documente originale în format peisaj.
Pentru documente originale faţă-verso de tip carte, cu legarea pe marginea scurtă: [Calendar Type] (Tip calendar)
Pentru documente originale faţă-verso de tip calendar, cu legarea pe marginea lungă: [Book Type] (Tip carte)

Rezultat

Datele scanate sunt salvate şi este afişat ecranul de previzualizare a documentului.

JPEG/PDF

O previzualizare este afişată pe ecranul de previzualizare.

TIFF/OOXML

Puteţi selecta o aplicaţie pentru afişarea unei previzualizări prin atingerea pictogramei fişierului.
NOTĂ
Pentru a previzualiza un fişier cu formatul TIFF/OOXML, aplicaţia corespunzătoare trebuie să fie instalată pe terminalul mobil.
Dacă selectaţi [OOXML (pptx)] sau [OOXML (docx)] pentru [File Format] (Format fişiere) la scanare, este posibil să nu puteţi deschide datele scanate cu alte aplicaţii. Dacă se întâmplă acest lucru, rescanaţi în alt format de fişier.

Subiecte asociate