Restricţii la utilizarea imprimării directe a fişierelor PDF

În cazul dispozitivelor prevăzute cu funcţia de imprimare directă a PDF-urilor sau cu cea de imprimare PS, trimiteţi fişierul PDF direct la dispozitivul pe care va fi imprimat.
Aveţi în vedere următoarele aspecte când procedaţi astfel.
Previzualizarea imprimării afişată atingând [Preview] (Previzualizare) pe ecranul [Preview] (Previzualizare) şi rezultatul efectiv al imprimării pot prezenta diferenţe.
Dacă setaţi ecranul [Preview] (Previzualizare) > [Print Settings] (Setări de imprimare) ecranul > [Staple] (Capsare), documentul poate fi capsat în poziţii diferite de cele indicate în imaginea în miniatură din ecranul [Preview] (Previzualizare).
Din ecranul de previzualizare mărită nu puteţi şterge o pagină pe care nu doriţi să o imprimați. Specificarea paginilor care urmează a fi imprimate se face din ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare) > [Print Range] (Interval imprimare).
În funcţie de dispozitivul pe care îl folosiţi, nu este acceptată imprimarea unui fişier PDF în care a fost setată o parolă. În cazul unor astfel de dispozitive, dacă încercaţi să imprimaţi un fişier PDF în care a fost setată o parolă, imprimarea este anulată de dispozitiv.
Pentru a imprima un fişier PDF în care a fost setată o parolă, setați [Printer Details] (Detalii imprimantă) > [Print Options] (Opţiuni imprimare) > [PDF Direct Print] (Imprimare directă PDF) la Off.
Dacă în timpul imprimării unui fişier PDF parolat survine o eroare, pe terminalul mobil nu apare niciun mesaj de eroare.