Utilizaţi când [Battery saver] (Economisire baterie) sau [Battery optimization] (Optimizare baterie) etc., este setată la

În următoarele situaţii, operarea este oprită sau datele din fundal sunt restricţionate.
Funcţiile de economisire a energiei [Battery saver] (Economisire baterie) sau [Battery optimization] (Optimizare baterie) sunt setate la [On] (Pornit)
[Background restriction] (Restricţionare fundal) este setată la [On] (Pornit) şi această aplicaţie este utilizată în fundal.
Deoarece această aplicaţie nu poate funcţiona corect, configuraţi fiecare setare la [Off] (Oprit) sau [Don’t optimize] (Nu optimizaţi).