Restricţii la utilizarea Android 7.0 sau a unei versiuni ulterioare

Când utilizaţi această aplicaţie pe un terminal mobil cu Android 7.0 sau cu o versiune ulterioară instalată, acordaţi atenţie următoarelor aspecte.
Această aplicaţie nu este compatibilă cu modul cu mai multe ferestre. Utilizaţi-o în modul de vizualizare pe tot ecranul. Dacă deschideţi această aplicaţie în paralel cu altele, este posibil să nu o puteţi utiliza.
Dacă apelaţi această aplicaţie din meniul de partajare al altei aplicaţii în timp ce aceasta funcţionează pentru a previzualiza date în aplicaţie, este posibil ca datele să nu fie previzualizate corect, în funcţie de aplicaţia din care aţi apelat aplicaţia respectivă. În astfel de cazuri, datele pot fi previzualizate corect dacă apelaţi această aplicaţie din altă aplicaţie, în timp ce această aplicaţie este în stare de închidere.
Această aplicaţie nu acceptă funcţia [Screen pinning] (Fixare ecran). Dacă setaţi funcţia [Screen pinning] (Fixare ecran) pe [On] (Pornit) şi blocaţi ecranul aplicaţiei, este posibil să nu puteţi utiliza aplicaţia. În acest caz, închideţi aplicaţia din lista de activităţi şi reporniţi-o.
Dacă activaţi funcţiile [Cellular data] (Date mobile) și [Wi-Fi] în setările reţelei terminalului mobil, este posibil să nu puteţi căuta dispozitive, scana sau utiliza servicii care necesită o conexiune la Internet, precum Data Conversion Service, stocarea în cloud etc. în această aplicaţie. Dacă nu puteţi identifica sau scana dispozitive, dezactivaţi [Cellular data] (Date mobile), iar dacă nu puteţi utiliza servicii care necesită o conexiune la Internet, dezactivaţi [Wi-Fi].
Dacă specificaţi un nume de utilizator în [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Proxy Settings] (Setări proxy) pentru Android 8.0 sau versiuni mai recente, nu veţi putea utiliza funcţiile [Release and Print] (Eliberare şi imprimare) şi [Provide Address] (Furnizare adresă). În aceste cazuri, nu utilizaţi setările proxy.