Показване на поле за потвърждаване на въведения номер на факс

Можете да извеждате поле за потвърждаване на въведения номер на факс, когато ръчно въвеждате дестинация с функция [Fax] (Факс).

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Включете [Confirm Entered Fax Number] (Потвърждаване на въведения номер на факс) On.

Резултат

[Confirm] (Потвърждаване) се показва на екрана [Specify Destinations] (Посочване на дестинации) на функция [Fax] (Факс).