Настройване на дестинация за съхранение на файлове

Може да зададете дестинацията за съхранение за сканирани и заснети файлове или файлове, изтеглени от мястото за съхранение в облака.

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → докоснете [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [Save Folder Name] (Записване на името на папката).
3.Изберете мястото за запис на показания екран.

Резултат

Зададената дестинация за съхранение се показва на екрана [App Settings] (Настройки на приложението) > [Save Folder Name] (Записване на името на папката).