Използване на Wi-Fi Direct принтер

Трябва да разрешите информацията за местоположение на мобилното устройство, за да използвате Wi-Fi Direct принтери.

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → докоснете [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [Use Wi-Fi Direct Printer] (Използване на принтер с Wi-Fi Direct).
3.Докоснете [OK] на показания екран.

Резултат

Екран [App Settings] (Настройки на приложението) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Използване на принтер с Wi-Fi Direct) е разрешен.