Файлови формати, които могат да се управляват чрез това приложение

Това обяснява файловите формати за данни, които могат да бъдат управлявани от Canon PRINT Business.
Изображения: JPEG/TIFF*1/GIF/PNG/BMP/WebP
Документи: PDF/XPS*1/файлове на Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Не можете да отпечатвате TIFF файлове и XPS файлове с това приложение.
*2 Включително OOXML формат.