Как да отворите екрана за преглед на документи

В екрана за преглед документи можете да преглеждате данните, да изпращате имейли и да отпечатвате.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Отваряне в Adobe Acrobat)
Ако Adobe Acrobat е инсталиран на мобилното устройство, което използвате, отворете PDF файла за преглед с Adobe Acrobat.
[Open In] (Отваряне в)
Отваря прегледаните данни в друго приложение, инсталирано в мобилното устройство.
[]
Изпраща прегледаните данни по имейл.
Натискането [] и избирането на имейл приложение прикача сканиран файл към нов имейл.
[]
Отпечатва прегледаните данни. Докосването на [] извежда екрана [Preview] (Визуализация) за отпечатване.