Отваряне на локални документи с друго приложение

Може да отваряте файл, съхранен в мобилното устройство, в друго приложение.

Процедури

1.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [Documents] (Документи).
2.Изберете файла, който желаете да отворите с друго приложение, от изброените на екрана възможности.
Извежда се екранът за преглед на документ.
3.На екрана за преглед докоснете [].
4.Докоснете [Open In] (Отваряне в).
5.Докоснете приложението, което искате да използвате.

Резултат

Файлът се отваря в избраното приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА
В зависимост от избрания файл и избраното приложение файлът може да не се отвори правилно.