Авторско право

Copyright CANON INC. 2021
Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, предавана, транскрибирана, съхранявана в система за извличане на данни или превеждана на какъвто и да е език или компютърен език под каквато и да е форма или чрез каквито и да било средства, електронни, механични, магнитни, оптични, химически, ръчни или други, без предварително писмено разрешение на Canon Inc.