Търсене в ръководството

Когато търсите в ръководството по следните начини, може да откриете теми, които включват текстовия низ, който търсите.
Щракнете върху раздел [] в областта на менюто → въведете текстов низ, който търсите → щракнете върху [].
В показания на екрана списък с резултати от търсенето щракнете върху заглавието на темата, която искате да видите на екрана.
Не можете да стеснявате обхвата на търсените теми чрез определения на думите, които търсите.
За търсене на теми, които включват целия свят (търсене "И")
Въведете множество думи, разделени с интервал.
За търсене на теми, които включват фраза (търсене на фраза)
Въведете фраза, затворена в двойни кавички ("").