Какво можете да правите с Canon PRINT Business

Можете да сканирате, управлявате документи и да отпечатвате от устройства с Android, като например смартфон, таблет и т.н., чрез свързано към мрежа многофункционално устройство на Canon.
ЗАБЕЛЕЖКА
Функциите, които може да използвате, може да варират според следните условия.
Устройството, което използвате, и неговите настройки
Версията на фърмуера на устройството
Структурата на опциите на устройството
Версията на приложението
Версията на Android OS
Средата на мобилното устройство, която използвате
Съдържанието на екрана, процедурите и др., показани и описани в ръководството, може да се различават от реално показваните.
Ако работите с функции, използващи Bluetooth с това устройство, комуникацията (GATT комуникацията) с устройството може да е неуспешна и правилната регистрация (сдвояване) може да не е възможна в зависимост от мобилното устройство, което използвате.

Преглед на функциите

Сканиране
Получаване на данни, сканирани от многофункционално устройство, в мобилно устройство.
Заснемане
Заснема изображения с помощта на камерата и ги отваря в PDF формат в приложението.
Управление на документи
Може да качвате сканирани и заснети данни или файлове с мобилното устройството към услуга за съхранение в облака, поддържано от приложението.
Можете също да изпращате, отпечатвате или изтегляте файлове, съхранени в поддържана услуга за съхранение в облака.
Търсене и запаметяване на устройства
Можете да търсите устройства в мрежа автоматично или ръчно и да запаметите до 10 от тях в списък.
Можете също да проверявате статуса на устройството и да отваряте Remote UI на устройството.
Свързване с устройството
Можете да използвате адресния указател на мобилното устройство като дестинацията за функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане)/[Scan] (Сканиране) на устройството и да проверявате и променяте настройките за печат, както и данните за печат, съхранявани в устройството.
Отваряне на документи от други приложения
Можете да съхранявате и отпечатвате данни, отворени в други приложения, инсталирани в мобилното устройство, като документи в това приложение.
Поддръжка на Talkback
Когато Talkback е активиран в настройките на Android OS, екраните на това приложение се прочитат на глас.
ЗАБЕЛЕЖКА
Поддържат се английски и японски език. Ако Canon PRINT Business се стартира на неподдържан език, се извежда и прочита на глас съобщение, което ви информира, че Talkback не се поддържа.
Някои екрани не поддържат Talkback. На екрани, които не поддържат Talkback, се извежда и прочита на глас съобщение, което ви информира, че Talkback не се поддържа.
Когато се активира Talkback, Menu Tip се деактивира.