Поддържани устройства

Проверете списъка с поддържани устройства на страницата за поддръжка на Canon PRINT Business.
Можете да отворите страницата за поддръжка, като следвате процедурата по-долу.
От това приложение
Докоснете [] > [Help] (Помощ) в горния десен ъгъл на началния екран → докоснете връзката към сайта за поддръжка на горната страница.
От Google Play
Достъп от страницата за изтегляне Canon PRINT Business.
От уебстраницата на Canon
Търсене на "Canon PRINT Business".
ЗАБЕЛЕЖКА
В зависимост от модела на устройството, може да е необходимо да актуализирате фърмуера. Ако приложението изведе съобщение, което ви подканва да обновите фърмуера, актуализирайте фърмуера на многофункционалното устройство.
Ако задавате принтсървър като изходна дестинация, потърсете ръчно сървъра чрез задаване на IP адрес/DNS.
Многофункционално устройство с инсталирана опция за външен сървър не се поддържа от това приложение.