Поддържани операционни системи и устройства

Съвместими операционни системи
Android 7.0 или по-нова версия
Съвместими устройства
Смартфон или таблет с инсталирана съвместима операционна система
ЗАБЕЛЕЖКА
Това приложение не се поддържа от устройства с малък размер на екрана.