Мрежова среда при използване на устройство, което поддържа директно свързване

Когато използвате устройство, съвместимо с безжична директна връзка, можете директно да свържете мобилно устройство към устройството (принтер), дори и в среда без безжичен LAN рутер.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако искате да използвате услуга, която изисква интернет връзка, като например "Data Conversion Service" или услуга за съхранение в облака, проверете дали Wi-Fi мрежата, към която е свързано мобилното устройство, е свързана към интернет.
То може да се свърже към интернет през мрежа за мобилни телефони, като LTE или 3G, когато няма на разположение Wi-Fi-мрежа, и в такива случаи клиентът трябва да поеме комуникационните разходи.