Как да отворите екрана [Printer Details] (Подробности за принтера)

Можете да видите детайлна информация за устройството.
Показва статуса на устройството, [Printer Name] (Име на принтера), [Product Name] (Име на продукт), [IP Address] (IP адрес) и [MAC Address] (IP адрес).
[Update Printer Information] (Актуализиране на информация за принтера)
Тази функция се извежда, когато устройството поддържа получаване на информация за конфигурацията. Тя получава информация за устройството и извежда посоченото по-долу в екрана [Print Settings] (Настройки за печат) в зависимост от това кои функции са инсталирани и поддържани от устройството.
[Output Method] (Метод за извеждане) > [Secure Print] (Защитен печат), [Save] (Запаметяване)
[Authentication Mode] (Режим на удостоверяване)
[2-sided] (2-странно)
[Staple] (Телбод)
Обикновено информацията се получава и прилага в екрана [Print Settings] (Настройки за печат), когато устройството е регистрирано. Използвайте тази функция в следните случаи.
Информацията за конфигурацията на устройството не може да бъде получена по време на запаметяването на устройството.
Опциите на устройството са променени след запаметяването.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако информацията за конфигурацията на устройството не може да бъде получена, всички елементи ще бъдат изведени на екрана [Print Settings] (Настройки за печат).
[Port Settings] (Настройки на порт)
Можете да зададете името на опашката и типа порт за принтер на устройството.
[Print Options] (Опции за печат)
Включва и изключва директния печат на PDF при печат на PDF файл от устройство, поддържащо директен печат на PDF.
[Remove from List] (Премахване от списък)
Можете да изтриете изведено устройство от списъка на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
[Remote UI] (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Можете да отворите Remote UI на устройството. Когато се изведе съобщение [Check the details using the Remote UI.] (Проверете подробните данни, като използвате потребителския интерфейс за отдалечено управление.) в [Scanner] (Скенер)/[Printer] (Принтер), докоснете [Remote UI] (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), за да проверите информацията.
ЗАБЕЛЕЖКА
За да се върнете в това приложение след отваряне на Remote UI, докоснете иконата на това приложение на началния екран на мобилното си устройство.
В зависимост от устройството е възможно да не можете да отворите Remote UI от мобилното устройство. Ако това се случи, проверете статуса на устройството от Remote UI на компютъра или от контролния панел на устройството.
Ако Remote UI се отваря от мобилното устройство, може да не е възможно да използвате някои функции, като например работа с файлове. Ако това се случи, изпълнете операциите от Remote UI на компютъра или контролния панел на устройството.
Ако настройки за прокси са зададени с настройките на Wi-Fi на мобилното устройство, не можете да изведете Remote UI на устройството, регистрирано от вас чрез Wi-Fi Direct. Ако това се случи, проверете статуса на устройството, показван на Remote UI на компютъра или на контролния панел на устройството.
[Support Site] (Сайт за поддръжка)
Можете да отворите сайта за поддръжка на Canon.