Какво представлява Data Conversion Service?

Data Conversion Service е безплатна услуга, която можете да използвате при преглед и печат на определени файлове.
За печат на файлове на Microsoft Office трябва да използвате Data Conversion Service.
Data Conversion Service ви свързва със сървър в интернет, който конвертира данните. В зависимост от съдържанието на данните за печат и комуникационната среда, която използвате, прехвърлянето на данни може да отнеме няколко минути.
За проверка на информацията за поддръжка
Data Conversion Service извършва растеризиране чрез комуникация със сървър в интернет. Поради извършване на рутинна поддръжка се случва тази услуга да е временно недостъпна.
За проверка на информацията за поддръжка докоснете [] > [Information] (Информация) > [About] (Относно) > [Maintenance Information] (Информация за поддръжка) в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате Data Conversion Service за първи път, ще се изведат Terms of Use. Прочетете съдържанието и ако сте съгласни, докоснете [Agree] (Съгласявам се). Може да проверите Terms of Use, като докоснете [] > [Information] (Информация) > [About] (Относно) > [Terms of Use] (Условия за използване) от началния екран на Canon PRINT Business.

Свързани теми