За да отпечатате съдържание на имейл

Можете да отпечатате съдържанието на имейл, като го конвертирате във формат, съвместим с това приложение.
Отпечатайте имейл чрез следния метод.
Съхранете екрана на имейла като скрийншот и го отпечатайте
Съхранете изображението на скрийншота в мобилното устройство. Можете да изберете и отпечатате съхраненото изображение чрез това приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА
Процедурата на запаметяване на скрийншот зависи от мобилното устройство, което използвате. Освен това са възможни случаи, когато функцията за скрийншот не се поддържа. За подробности вижте ръководството от комплекта на своето мобилно устройство.
Конвертиране на текста на имейла в PDF файл и отпечатване
Конвертирайте текста на имейла в PDF файл с приложение, което може да създава PDF. Можете да изберете PDF файла и да го отпечатате чрез това приложение.
Отпечатване чрез Canon Print Service
Стартирайте Canon Print Service от Gmail и отпечатайте имейл. Canon Print Service може да бъде изтеглен от Google Play.

Свързани теми