Печат на уебстраница

Можете да отпечатате уеб страницата, до която осъществявате достъп, като изберете това приложение от менюто за споделяне на приложение на браузър, като например Chrome.

Процедури

Извеждане на уеб страницата за отпечатване

1.Изведете уеб страницата, за да отпечатате в приложение на браузър, като например Chrome.
2.Стартирайте Canon PRINT Business от менюто за споделяне на приложение на браузър.
Отваря се екранът [Preview] (Визуализация) на Canon PRINT Business.

Отпечатване на избраната уебстраница

1.Докоснете [Printer] (Принтер) и изберете устройството, което ще използвате за отпечатване.
2.Докоснете настройките за печат, за да ги промените.
3.Проверете документа в екрана за преглед [Preview] (Визуализация).
За да проверите втората и следващите страници
Докосването на миниатюрно изображение показва увеличено изображение. Ако отпечатвате файл с множество страници, можете да прегледате втората и последващите страници в екрана с увеличено изображение.
За да изтриете ненужни страници
Докосването на миниатюрно изображение показва увеличено изображение. Изведете ненужните страници и докоснете [].
4.На екрана [Preview] (Визуализация) докоснете [Print] (Печат).

Резултат

Избраната уеб страница се отпечатва.
ЗАБЕЛЕЖКА
В зависимост от уеб страницата очакваните резултати от прегледа/печата може да не бъдат постигнати. 

Свързани теми