За да проверите IP адреса на устройство

Можете да проверите IP адреса в екрана с мрежови настройки на устройството.
За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако за устройството са въведени настройки за удостоверяване на достъпа, трябва да въведете парола. За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството или се свържете със системния администратор.