Не е възможно директно свързване с устройството

Ако мрежовите настройки на устройството и на мобилното устройство, което използвате, не са конфигурирани правилно, тогава е възможно да не можете да се свържете директно дори при открито от това приложение устройство.
Ако не можете да се свържете директно към дадено устройство, проверете следното.
Мрежови настройки на мобилното устройство
Свързано ли е то към мрежата на устройството, което използвате?
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако сте добавили ръчно мрежа и сте се свързали към нея в настройките за Wi-Fi на мобилното устройство, е възможно следващия път да не можете да осъществите директно свързване. Ако това се случи, изтрийте ръчно добавената мрежа от списъка с мрежи на Wi-Fi настройките и се свържете отново към мрежата на устройството, което използвате.
Системни настройки на устройството
Активирано ли е директното свързване в [Preferences] (Предпочитания)/[Network Settings] (Мрежови настройки) на устройството?
За директно свързване трябва да активирате настройката за директно свързване в [Preferences] (Предпочитания)/[Network Settings] (Мрежови настройки) на устройството. За подробности относно метода за задаване на настройки се обърнете към администратора на устройството.
Настройки на това приложение
Дезактивирана ли е [User Information] (Информация за потребител) > [Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост)?
Ако е активирана [Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост) в [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител), не можете да започнете директна връзка, като използвате [Other Functions] (Други функции) > [Direct Connection] (Директна връзка) в това приложение.