Remote UI не може да се отвори от мобилното устройство

В зависимост от устройството е възможно да не можете да отворите Remote UI от мобилното устройство. Ако това се случи, проверете статуса на устройството от Remote UI на компютъра или от контролния панел на устройството.
Ако Remote UI се отваря от мобилното устройство, може да не е възможно да използвате някои функции, като например работа с файлове. Ако това се случи, изпълнете операциите от Remote UI на компютъра или контролния панел на устройството.
Ако настройки за прокси са зададени с настройките на Wi-Fi на мобилното устройство, не можете да изведете Remote UI на устройството, регистрирано от вас чрез Wi-Fi Direct. Ако това се случи, проверете статуса на устройството, показван на Remote UI на компютъра или на контролния панел на устройството.