Не мога да отпечатвам

Проверете следното.
Състояние на устройството
Включено ли е устройството?
Зададена ли e настройка [On] (Вкл.) за настройката за печат LPD (LPR) на устройството?
Устройството онлайн ли е?
ЗАБЕЛЕЖКА
Методът за потвърждение се различава за всеки модел устройство. За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството.
Настройки на това приложение
Ако използвате принтсървър, съвпада ли името на устройството със зададеното в това приложение име на опашка?
В зависимост от принтсървъра, който използвате, ако споделеното име, с което устройството е регистрирано в принтсървъра, и името, зададено в [Queue Name] (Име на опашката) на Canon PRINT Business, не съвпадат, може да не успеете да печатате.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако използвате принтсървър и запаметите устройство, което е съвместимо с драйвера за принтер UFRII LT, възможно е да не можете да печатате.
Символите, които можете да използвате за името на потребителя, може да са ограничени в зависимост от устройството, което използвате. Ако има текстов низ с ограничени символи, зададен в [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител) на приложението или [Output Method] (Метод за извеждане) > [User Name] (Потребителско име) на настройките за печат, тогава е възможно да не можете да отпечатвате данни от това приложение.
Автентикация на потребител
[Update Printer Information] (Актуализиране на информация за принтера) работила ли е правилно?
Актуализирането на информация в режим на удостоверяване може да е ограничено в зависимост от настройките на устройството. Докоснете [Update Printer Information] (Актуализиране на информация за принтера), получете най-новата информация за конфигуриране на устройството, след което изведете поддържаните режими на удостоверяване.
Печатът от устройството ограничен ли е до печат с потребителско удостоверяване?
Ако печатът от устройството е ограничен до печат с потребителско удостоверяване, задайте [User Name] (Потребителско име) и [Password] (Парола) в [Print Settings] (Настройки за печат) > [Authentication Mode] (Режим на удостоверяване) > [User Authentication] (Удостоверяване на потребител) в това приложение.
Правилни ли са настройките на това приложение за печат с потребителско удостоверяване?
Отпечатването с потребителско удостоверяване може да се изпълни само ако [User Name] (Потребителско име) и [Password] (Парола) са въведени правилно.
Опитвате ли се да използвате потребителско удостоверяване като потребител на домейн?
Отпечатването с потребителско удостоверяване не поддържа потребители на домейн. Задайте [User Name] (Потребителско име) и [Password] (Парола), запаметени в устройството.