Черно-белите данни се третират като цветни

Възможно е някои устройства да третират черно-белите данни като цветни, когато печатат от Canon PRINT Business.
За да бъдат черно-белите данни третирани като черно-бели данни, докоснете настройките за печат на екрана [Preview] (Визуализация) по време на печат и изберете [Select Color] (Избор на цвят) > [B&W] (Ч&Б).