Не можете да използвате функцията [Release and Print] (Освобождаване и печат)

Ако се извежда "HTTP 404 Not Found"
Проверете следното.
Завършило ли е стартирането на устройството?
Ако то не е завършило, докоснете отново [Release and Print] (Освобождаване и печат), след като стартирането на устройството завърши.
Ако се изведе съобщение за грешка
Проверете следното.
Съдържа ли се "_" в DNS името на устройството?
Ако устройството, което използвате, е запаметено в това приложение не като IP адрес, а като DNS име, комуникацията с това устройство може да не бъде успешна, ако DNS името съдържа "_".
Проверете DNS името в списъка с устройства на екрана [Select Printer] (Избор на принтер). Ако показаното DNS име на устройството съдържа "_", като например в "device_01.aaa.bbb.com", регистрирайте отново устройството, което използвате, чрез ръчно търсене на неговия IP адрес.
Зададена ли е настройка Remote UI на [Administrator Authentication Mode] (Режим на удостоверяване на администратор)?
Ако за [Authentication Mode] (Режим на удостоверяване) на Remote UI, който използвате, е зададена настройка [Administrator Authentication Mode] (Режим на удостоверяване на администратор), не можете да влезете в устройството от мобилно устройство. За подробности се консултирайте с администратора на устройството.
Парола с права на администратор
Ако паролата за влизане в устройството с права на администратор на устройството е паролата по подразбиране, тогава не можете да влезете в устройството. Ако това случи, сменете паролата.
Използвате ли устройство, което е запаметено с Wi-Fi Direct чрез задаване на настройките на прокси сървър с помощта на настройките за Wi-Fi на мобилното устройство?
Ако настройките за прокси сървър са зададени чрез настройките на Wi-Fi на мобилното устройство и сте свързани към устройството с помощта на Wi-Fi Direct, екранът Release and Print не може да се покаже. Извършете операциите на контролния панел на устройството или се свържете отново към устройството, като използвате друг метод освен Wi-Fi Direct.
Ако не се показват данни за печат
Проверете следното.
Правилни ли са настройките на [User Information] (Информация за потребител)?
На екрана [User Information] (Информация за потребител) задайте име на потребителя и име на домейна, които сте използвали при задържане на данните за печат.
Когато влезете като потребител на домейн, проверете дали е включен [User Information] (Информация за потребител) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Използване на името на домейн при влизане в принтера).
Правилни ли са настройките на устройството?
Ако настройките на устройството са зададени така, че данните за печат да не се показват, тогава те няма да се показват.
Изтекло ли е времето за задържане?
Ако е изтекло времето за задържане на данните за печат, данните за печат се изтриват.
Дали друг потребител не е изтрил данните за печат?
Ако данните за печат са категоризирани като [Shared] (Споделено) или [Group] (Група), тогава е възможно друг потребител да е отпечатал или да е изтрил данните за печат.