Ограничения при употребата на директен печат на PDF

За устройства с функция за директен печат на PDF или PS печат изпратете PDF файла директно към устройството, за да бъде отпечатан.
Погрижете се за следното, когато правите това.
Изображението за преглед, което се извежда при докосване на [Preview] (Визуализация) в екрана [Preview] (Визуализация), и действителният печат може да се различават.
Ако зададете настройки [Preview] (Визуализация) > [Print Settings] (Настройки за печат) > [Staple] (Телбод), документът може да бъде подшит с телбод в различни позиции от посочените в миниатюрното изображение в екрана [Preview] (Визуализация).
Не можете да изтриете страница, която не искате да отпечатате, в увеличения екран за преглед. За да зададете страниците, които искате да отпечатате, използвайте екрана [Print Settings] (Настройки за печат) > [Print Range] (Обхват на печат).
В зависимост от устройството, което използвате, може да не се поддържа отпечатване на PDF файлове с парола. При такива устройства, ако се опитате да отпечатате PDF файл с парола, отпечатването се отменя от устройството.
За да отпечатате PDF файл, който е със зададена парола, задайте на [Printer Details] (Подробности за принтера) > [Print Options] (Опции за печат) > [PDF Direct Print] (Директен печат на PDF файл) настройка Off.
Ако възникне грешка при печат на PDF файл, за който е била зададена парола, на екрана на мобилното устройство не се извежда съобщение за грешка.