Извежда се грешка за изтичане на времето след започване на печат

В зависимост от съдържанието на данните за печат операцията от началото на отпечатването в това приложение до извеждането на отпечатаните страници може да отнеме няколко минути.
Тъй като ОС на мобилните устройства поддържат многозадачност, процесът на печат продължава за разрешената продължителност дори ако приложението не е изведено на дисплея.
Ако разрешената продължителност се превиши, задачата ще се отмени.